Ekonomické informácie

Cena sa skladá z:

+ dodávky materiálu
+ ceny montáže 8% z ceny regálov
+ prídavná farebná povrchová úprava

Cena a zľavy závisia od množstva.

Bezplatne vypracujeme technický a cenový návrh.