REGAL s.r.o.
 

Knižnica >> Interaktívne

Zobrazené produkty: 1 - 13 z celkového počtu 13
Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Digitálna učebnica Fyziky pre ZŠ

Digitálna učebnica Fyziky pre ZŠ

Licencia multimediálnej učebnice v digitálnej forme pre základné školy. Obsah je spracovaný formou prezentácií... Viac

583,20 €

Digitálne učebnice fyziky pre 8-ročné gymnáziá

Digitálne učebnice fyziky pre 8-ročné gymnáziá

Licencia digitálnych učebníc pre 8-ročné gymnáziá. Obsah je spracovaný formou prezentácií (kreslených... Viac

1,20 €

Cvičebnica fyziky Testy pre 8-ročné gymnáziá

Cvičebnica fyziky Testy pre 8-ročné gymnáziá

Licencia digitálnych cvičebníc Testy pre 8-ročné gymnáziá. Obsahuje kompletný prierez učivom fyziky na úrovni... Viac

1,20 €

Interaktívny vyučovací balík - Fyzika

Interaktívny vyučovací balík - Fyzika

Balík obsahuje sadu 10 ks výukových DVD z rôznych oblastí fyziky. Každé DVD je rozdelené na podkapitoly s... Viac

756,00 €

Interaktívny vyučovací balík - Prvouka

Interaktívny vyučovací balík - Prvouka

Balík obsahuje: 1 ks Film na DVD v slovenskom jazyku s témou Vysokých Tatier, 1 ks DVD v slovenskom jazku s témou... Viac

1,20 €

Interaktívny vyučovací balík - Chémia

Interaktívny vyučovací balík - Chémia

Balík obsahuje: sadu 3 ks filmov na DVD s chemickou tématikov v celkovej dĺžke trvania 220 min, rozdelenej na... Viac

1,20 €

Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie

Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie

Výukový interaktívny program na oboznámenie sa s funkciami ľudského tela, pre pochopenie fungovanie orgánov. 3D... Viac

110,40 €

Interaktívny vyučovací balík - Chémia - Skupenstvá látok

Interaktívny vyučovací balík - Chémia - Skupenstvá látok

Balík obsahuje tematické okruhy: Plyny, Kvapaliny (charakteristika, rozpustnosť, saturácia), Pevné látky... Viac

110,40 €

Interaktívny vyučovací balík - Nemecký jazyk

Interaktívny vyučovací balík - Nemecký jazyk

Balík interaktívny program Nemecký jazyk pre začiatočníkov a stredne pokročilých obsahuje: gramatiku, čítanie... Viac

110,40 €

Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Optika

Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Optika

Balík obsahuje tematický okruh Optika. Pomocou animácií a úloh sa dajú demonštrovať rozličné fyzikálne javy a... Viac

110,40 €

Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Geometrické konštrukcie

Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Geometrické konštrukcie

Balík obsahuje tieto tematické okruhy: Úsečky, Uhly, Kruhy, Trojuholníky, Štvoruholníky, Iné útvary. Softvér... Viac

110,40 €

Interaktívny vyučovací balík pre Dopravnú výchovu

Interaktívny vyučovací balík pre Dopravnú výchovu

Obsah balíka: sieťová licencia s 1 aktiváciou na školskom serveri, (vrátane dodania 1 kusu inštalačného CD),... Viac

619,20 €

Interaktívny vyučovací balík - Polytechnika

Interaktívny vyučovací balík - Polytechnika

Obsah balíka: 5x Interaktívny vyučovací balík s témou polytechniky s animáciami pre žiakov druhého stupňa... Viac

888,00 €