REGAL s.r.o.
 

Sada Vzdelávanie učiteľov ZŠ

Sada Vzdelávanie učiteľov ZŠ
Kód R8K28B
Cena bez DPH 1,00 €
DPH 10 %
Cena vrátane DPH 1,10 €

Popis produktu:

Sada odporúčaných 105 titulov Vzdelávanie učiteľov ZŠ v počte 310 ks. Sogelová Tatiana: A vznikli písmenká 2.časť; A vznikli písmenká 1.; A vznikli písmenká 2.; Brúsime si jazýčky; Jureníková Adela: Čo má vedieť prvák z matematiky; Čo má vedieť druhák z matematiky; Čo má vedieť tretiak z matematiky; Bálint Ľudovít: Čo má vedieť štvrták z matematiky; Holovačová Anna: Diktáty a pravop. cv. pre 3. roč. ZŠ; Diktáty a pravop. cv. pre 4. roč. ZŠ; Lampartová Terézia: Diktáty a pravop. cv. pre 5. roč. ZŠ; Reiterová Monika: Finančná gramotnosť pre 1. stupeň ZŠ; Finančná gramotnosť pre 2. stupeň ZŠ; Lampartová Terézia: Chystáme sa do prímy; Korýtková Ivana: Matematika nás baví; Jozef Kuzma, Monika Reiterová : Matematika základnej školy v kocke ; Bálint Ľudovít: Nové testy z matematiky pre 9. roč. ZŠ; Somorová Renáta: Nové testy zo SJ a lit. pre 9. roč. ZŠ; Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma : Opakujeme si matematiku pre 9. ročník ZŠ; Somorová Renáta: Opakujeme si slovenčinu pre 9. ročník ZŠ; Jureníková Adela: Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník ; Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník ; Päťminútovky z matematiky pre 3. ročník ; Päťminútovky z matematiky pre 4. ročník ZŠ; Sivoková Renáta: Päťminútovky zo SJ pre 2. ročník ZŠ; Lampartová Terézia: Päťminútovky zo SJ pre 3. a 4. roč. ZŠ; Päťminútovky zo SJ pre 5. a 6. roč. ZŠ; Päťminútovky zo SJ pre 7.-9. roč. ZŠ; Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma : Precvičme si matematiku pre 5. roč. ZŠ; Precvičme si matematiku pre 7.ročník ZŠ; Precvičme si matematiku pre 8.ročník ZŠ; Somorová Renáta: Precvičme si slovenčinu pre 5. roč. ZŠ; Precvičme si slovenčinu pre 6. roč. ZŠ; Precvičme si slovenčinu pre 7. roč. ZŠ; Precvičme si slovenčinu pre 8. roč. ZŠ; Precvičme si slovenčinu pre 8.ročník ZŠ; Precvičujeme si vybrané slová; Slovenčina základnej školy v kocke; Feriancová Ingrid: Testy zo SJ a lit. pre 5. roč. ZŠ; Klaudová Jana: Učíme sa čítať; Pastorková Táňa: Učíme sa písať číslice; Beatrica Čulmanová, Miriam Onderiková: Učíme sa písať písmenká; Lampartová Terézia: Úlohy na rozv. čit. gram.žiakov 2. roč. ; Úlohy na rozv. čit. gram.žiakov 3. roč.; Úlohy na rozv. čit. gram.žiakov 4. roč. ; Somorová Renáta: Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ; Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. - 9. ročníka ZŠ; Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma : Úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti žiakov 1.stupňa ZŠ; Holovačová Anna: Zábavné diktáty a pr. cv. pre 1. st. ZŠ; Lampartová Terézia: Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia pre 2.stupeň ZŠ a osemročných gymnázií; Reiterová Monika: Matematika – Čísla; Matematika - Násobilka; Reiterová Monika: Matematika – Premena jednotiek; Matematika – Rovinné útvary; Harvanová Lenka: Periodická sústava chemických prvkov ; Somorová Renáta: Slovenský jazyk - podstatné mená a prídavné mená; Slovenský jazyk – prídavné mená ; Slovenský jazyk - slovné druhy; Slovenský jazyk - Vybrané slová; Slovenský jazyk - zámená a číslovky; Mgr. Hybenová, Mgr.Machynová: Slovenský jazyk - nová generácia; Terézia Lampartová: Päťminútovky pre 7. - 9. roč.; Päťminútovky pre 5. - 6. roč.; Jarmila Krajčovičová: Zošit pre učiteľa - Pomocník zo SJ 9; Zošit pre učiteľa - Pomocník zo LIT 9; Zošit pre učiteľa - Pomocník zo SJ 8; Zošit pre učiteľa - Pomocník zo LIT 8; Zošit pre učiteľa - Pomocník zo SJ 7; Zošit pre učiteľa - Pomocník zo LIT 7; Zošit pre učiteľa - Pomocník zo SJ 6; Zošit pre učiteľa - Pomocník zo LIT 6; Zošit pre učiteľa - Pomocník zo SJ 5; Zošit pre učiteľa - Pomocník zo LIT 5; Mgr. Alžbeta Slavkovská, Viera Machová: ÉČKA V POTRAVINÁCH; Psychológia pre -násťročných ; Precvičme si čítanie s porozumením; Precvičme si miery a váhy; Precvičme si násobenie a delenie; Pastorková Táňa: Veršovaná abeceda; Mária Tašková: Brúsime si jazýčky ; Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl ; Alena Drozdíková, Daniela Ďurajková: Občianska náuka ; Marc Hillefeld: Po stopách strážcu podsvetia ; Kraus a kolektív: Slovník cudzích slov ; Viera Slujková, Roland Fisla: Hudobná náuka pre 7. ročník základných umeleckých škôl ; Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl ; Adriana Wiegerová: Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy ; Prehľad biológie - 1. časť ; Adriana Wiegerová: Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy ; Eva Langsteinová, Belo Felix: Hudobná výchova pre 7. ročník základných škôl ; Renáta Somorová, Anna Kročitá: Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na stredné školy ; Eva Langsteinová a kol.: Hudobná výchova pre 8. ročník základných škôl ; Eva Langsteinová, Belo Felix: Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl ; František Kosper, Jana Fraasová: Nová zbierka úloh z matematiky pre 5. až 9. ročník ZŠ a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom ; Viera Slujková, Roland Fisla: Hudobná náuka pre 5. ročník základných umeleckých škôl ; Katalin Drozdík: Šikovným deťom ; Tatiana Kelemenová: Budem vedieť slovenčinu - 6. ročník základných škôl ; Eva Langsteinová, Belo Felix: Hudobná výchova pre 5. ročník základných škôl ; Pavol Černek: Matematika pre 3. ročník základnej školy ; Ladislav Čarný a kolektív: Výtvarná výchova pre 3. ročník základnej školy ; Eva Dienerová: Počítajme hravo 1 ; Ľudmila Podjavorinská, Mária Rázusová-Martáková: Do školy ; Ondrej Sliacky: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež ; Zuzana Stanislavová: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 ; Ján Findra: Štylistika súčasnej slovenčiny. V prípade nedostupnosti niektorého z titulov, ktorý je v sade vyhradzujeme si právo nahradiť nedostupný titul za aktuálne dostupný s obdobnou tématikou.