REGAL s.r.o.
 

Knižničný fond 1: Pracovné zošity ZŠ

Knižničný fond 1: Pracovné zošity ZŠ
Kód R8K30B
Cena bez DPH 1,00 €
DPH 10 %
Cena vrátane DPH 1,10 €

Popis produktu:

Sada odporúčaných 52 titulov Pracovných zošitov pre ZŠ v počte 238 ks. PhDr. Jana Višnovská, a kol.: BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ; Mgr. Katarína Grellnethová, a kol.: BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM; Mgr. Katarína Kubinová, Mgr. Ivana Kuncová: BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM; Mgr. Eva Ihringová,PhDr. Jana Višňovská: BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM; PaedDr. Oľga Hírešová, a kol.: FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM GYMNÁZIOM; FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM; FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM GYMNÁZIOM; : FYZIKA PRE 9. ROČNÍK 2. POLROK; Mgr. Paulína Kuhnová a kol.: FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM; RNDr. Viera Lisá, Mgr. Katarína Javorová: CHÉMIA PRE 6. ROČNÍK 1. POLROK; CHÉMIA PRE 6. ROČNÍK 2. POLROK; CHÉMIA PRE 7. ROČNÍK 1. POLROK; CHÉMIA PRE 7. ROČNÍK 2. POLROK; CHÉMIA PRE 8. ROČNÍK 1. POLROK; CHÉMIA PRE 8. ROČNÍK 2. POLROK; CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK 1. POLROK; CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK 2. POLROK; Ing. Rastislav Geschwandtner: PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 3. ROČNÍK ZŠ; Ing. Rastislav Geschwandtner, Mgr. Kristína Kissová: PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 4. ROČNÍK ZŠ; PaedDr. Zuzana Duchoňová a kol.: PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ; P: PRÍRODOVEDA PRE 4. ROČNÍK ZŠ; PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD., Mgr. Pavol Kelecsényi: TESTOVANIE 5 - MATEMATIKA PRE 5. ROČNÍK ZŠ; PhDr. Katarína Hincová, PhD. a kol.: TESTOVANIE 5 - SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE 5. ROČNÍK; PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.,Mgr. Pavol Kelecsényi: TESTOVANIE 9 - MATEMATIKA PRE 8. ROČNÍK; TESTOVANIE 9 - MATEMATIKA PRE 9. ROČNÍK; PhDr. Katarína Hincová PhD., a kol.: TESTOVANIE 9 – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE 8. ROČNÍK; TESTOVANIE 9 - SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE 9. ROČNÍK; Mgr. Jana Králiková a kol.: TESTY Z MATEMATIKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ; Mgr. Monika Áčová a kol.: TESTY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ; Beňuška Jozef, PaedDr.: Pracovné listy pre ZŠ, 6.ročník - Fyzika Beňuška; Pracovné listy pre ZŠ, 7.ročník - Fyzika Beňuška; Pracovné listy pre ZŠ, 8.ročník - Fyzika Beňuška; Pracovné listy pre ZŠ, 9.ročník - Fyzika Beňuška; Eva Dienerová: Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl ; Anna Rýzková, a kol.: Precvičme si pravopis - 7. ročník základných škôl ; Eva Dienerová: Pravopisné cvičenia ; Anna Rýzková, a kol.: Precvičme si pravopis - 6. ročník základných škôl ; Eva Dienerová: Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl ; Kolektív autorov: Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy - Pracovný zošit ; Eva Dienerová: Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl ; Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôl ; Pravopisné cvičenia pre 1. ročník ZŠ ; Jarmila Krajčovičová: Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 9. ročník ZŠ ; Ľudovít Hrdina, F a kol.: Matematika v príkladoch ; Eva Dienerová: Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 5. ročník základných škôl ; Počítajme hravo 2 ; Tatiana Kelemenová: Budem vedieť slovenčinu - 6. ročník základných škôl ; Klára Kausitz: Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 5. ročník základných škôl ; Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 7. ročník základných škôl ; Eva Dienerová: Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl ; Jarmila Krajčovičová: Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných škôl ; Eva Dienerová: Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl. V prípade nedostupnosti niektorého z titulov, ktorý je v sade vyhradzujeme si právo nahradiť nedostupný titul za aktuálne dostupný s obdobnou tématikou.