REGAL s.r.o.
 

Hudobné nahrávky

Hudobné nahrávky
Kód R8K36B
Cena bez DPH 1,00 €
DPH 20 %
Cena vrátane DPH 1,20 €

Popis produktu:

Sada hudobných nahrávok pre knižničný fond zvukové dokumenty obsahujúca témy: folklórna, hudba, moderná slovenská a svetová a svetová klasická hudba v počte min. 1 ks max. 5 ks z každej nahrávky podľa odúshlaseného zoznamu (celkový počet nahrávok 150 s toleranciou +/- 10%)